Undersøkelse om lederlønnserklæringer

Ernst & Young har undersøkt lederlønnserklæringen for 49 selskaper notert på Oslo Børs.

Ernst & Youngs presentasjon av undersøkelsen finner du her:

Last ned filLederlønn(7 9 0kb)
Publisert