Uendret NUES-anbefaling i 2016

Uendret NUES-anbefaling i 2016

NUES' anbefaling blir ikke endret i 2016.

NUES vurderer årlig om det er behov for å endre anbefalingen. Vurderingene gjøres som regel i første halvår.

Før sommeren informerer NUES omverdenen om disse vurderingene. Alle interesserte inviteres da til å gi sine synspunkter, enten NUES foreslår å endre anbefalingen eller ikke.

NUES tar imidlertid gjerne imot synspunkter på anbefalingen, eller NUES' arbeid for øvrig, når som helst. Når det passer i NUES' arbeidsplan er det også aktuelt å holde møter med enkeltinteressenter.

Skriftlige henvendelser om anbefalingen vil bli lagt ut her:

Last ned filEierforum(1 4kb)Last ned filNorske Interne Revisorers Forening (NIRF)(1 0 1 4kb)