Undersøkelse av redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelser fra 139 norske selskaper er undersøkt nærmere.

På oppdrag fra NUES har KPMG gjennomgått deler av redegjørelsene for norske selskaper notert på Oslo Børs/Axess for 2014.

I overkant av 30 av anbefalingene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er omfattet av undersøkelsen.

KPMGs rapport fra undersøkelsen finner du nedenfor, sammen med NUES' eget notat der innholdet i rapporten er vurdert nærmere.

Undersøkelsen er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Last ned filNUES' vurderinger(5 1 2kb)Last ned filKPMGs rapport(9 8 3kb)