Uendret NUES-anbefaling i 2017

Uendret NUES-anbefaling i 2017

NUES har besluttet å ikke endre den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 2017.

NUES tar imidlertid sikte på å gi ut en ny versjon av anbefalingen i 2018.

NUES vil gjennomføre en høring (antagelig i første halvdel av 2018) om de endringene som er aktuelle.

Synspunkter på og kommentarer til anbefalingen tas imot fortløpende også før høringen.

Forum for eierstyring og selskapsledelse arrangeres 12. oktober 2017, se her.