NUES

Leder:

Jan Digranes: leder@NUES.no

Sekretariat:
Advokat Halvor E. Sigurdsen
Telefon: 23 08 83 16
E-post: info@NUES.no

Postadresse:

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
c/o Næringslivets Hovedorganisasjon
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo